Phiên bản 32bit:

https://drive.google.com/file/d/1-8pzH09cXerbecq3XwJriVtHn69-8ZyU/view?usp=drivesdk

Phiên bản 64bit

https://drive.google.com/file/d/1-4N8YKy6lX6_Q-VmM94oggE0vFoJncfH/view?usp=drivesdk

Pass giải nén: huna.vn

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.