By Phi Long Phong Vân:


VYMMF-9BFF8-PKRV9-TJ3JG-DKD7Q
XBJ97-CQ2QV-GFYWQ-2X69W-X7TDV
XJMG8-JGBY8-CXQW7-2TPWW-J6HXV
YDFBR-RHW3D-BG7J7-CVWMT-Y4G2B
YR29P-V4J89-MPXYW-P2K3D-BC2RQ
Windows Vista Business – OEM:NONSLP

Windows Vista Business N Retail

73CVX-GMX7G-P9X4G-FB8YH-97QC6
6MGW6-37887-VVGCW-6JVVD-RB376
HVM8K-2VWQM-63JH7-83379-G47P8
C3C69-FC4HQ-P6RKY-KM4TH-B8GH8
37GMR-2BX77-C6H9H-3HD9C-WM4YT

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.